Szpital Starozakonnych w Warszawie

Szpital Starozakonnych w Warszawie był żydowską placówką medyczną i był kiedyś uważany za jeden z najlepszych szpitali w Polsce. Placówka medyczna działała w latach 1903-1943. Więcej na warsaw1.one.

Otwarcie Szpitala Żydowskiego

O otwarciu nowej placówki medycznej pomyśleli po raz pierwszy pod koniec XIX wieku. W Warszawie działał Stary Szpital Starozakonnych, jednak pojawiała się potrzeba nowoczesnego zakładu opieki zdrowotnej, który uwzględniałby realia tamtych czasów.

Tak więc w lipcu 1883 roku na stronach wydania „Kuriera Warszawskiego” doktor Zygmunt Kramsztyk opublikował artykuł zatytułowany „Nowy Szpital”, w którym chodziło o konieczność budowy nowego zakładu opieki zdrowotnej. Refleksje znanego lekarza spotkały się z szerokim poparciem wśród mieszczan i warszawskiej społeczności żydowskiej.

Dlatego w kwietniu 1887 roku powołano komitet budowy szpitala, na czele którego stanął lekarz Ludwik Natanson. Komitet składał się z kilku działów – technicznych, prawnych, finansowych, medycznych i ogólnych. Środki na prace komitetu przeznaczyła społeczność żydowska, a także zwykli mieszkańcy Warszawy.

W lipcu 1890 roku uzgodniono miejsce budowy nowego szpitala. Na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej przeznaczono działkę o powierzchni 6,7 ha na terenie majątków czysta i Wielka wolą. Trzy lata później plan budowy oficjalnie zatwierdziła Warszawska Rada Miejska.

W maju 1894 roku oficjalnie rozpoczęto budowę szpitala. Podczas układania fundamentu pod pierwszy kamień węgielny położono kilka warszawskich wydań oraz pergamin, w którym w języku polskim i hebrajskim opisano historię budowy szpitala. Architektem projektu budowy szpitala był Artur Goebel, który budował placówkę opierając się na nowoczesnych placówkach medycznych w Europie Zachodniej.

Pierwsi pacjenci szpitala

Od stycznia 1898 roku rozpoczął działalność pierwszy oddział Szpitala Staromiejskiego. Był przeznaczony do leczenia chorych psychicznie. Aby przyspieszyć budowę i wyposażenie innych pomieszczeń placówki medycznej, społeczność żydowska udzieliła kredytu w obligacjach na kwotę 400 tysięcy rubli. W sumie budowa szpitala kosztowała 1 milion 200 tysięcy rubli.

Od kwietnia 1902 roku szpital zaczął przyjmować pierwszych pacjentów. Chociaż uroczyste otwarcie placówki nastąpiło dopiero 22 lipca od nabożeństwa w synagodze znajdującej się przy Szpitalu. W wydarzeniu uczestniczyli Michał Berson i Zygmunt Kramsztyk, który kierował nową placówką medyczną.

Warto dodać, że szpital posiadał najnowocześniejszy sprzęt w Warszawie. Po raz pierwszy w Polsce w placówce medycznej urządzono centralne ogrzewanie parowe, oświetlenie gazowe i elektryczne, wodociąg i kanalizację.

Z dniem 1 listopada 1907 szpital przeszedł w zarząd magistratu Warszawa. W kolejnych latach wybudowano dwukondygnacyjny pawilon na potrzeby oddziału neurologicznego.

Szpital Starozakonnych w okresie międzywojennym

W okresie międzywojennym placówka medyczna nadal się rozwijała. W szczególności w pawilonie psychiatrii ukończono nowe skrzydło i otwarto oddział dla pacjentów z gruźlicą. W tym okresie otwarto również słynną Szkołę Pielęgniarską.

Od 1922 roku zaczął ukazywać się Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych w Warszawie, na łamach którego opowiadano o badaniach naukowych prowadzonych w placówce medycznej.

Już od lat 30-tych XX wieku Szpital Starozakonnych słusznie uzyskał status największego ośrodka zdrowia w Warszawie. Tak więc od 1937 roku Szpital mógł przyjąć ponad tysiąc pacjentów. W przededniu II wojny światowej liczba łóżek wynosiła 1500 sztuk.

Otwarcie Instytutu Patologicznego w ramach Szpitala

Budowa Instytutu Patologicznego rozpoczęła się w 1923 roku. Jego głównym celem miało być prowadzenie nowoczesnych badań naukowych i stosowanie środków leczniczych. Nowa instytucja miała przyczynić się do współdziałania polskiej medycyny z szybkim rozwojem światowej medycyny naukowej.

Na budowę budynku fundusze zbierała społeczność żydowska. W sumie udało się zebrać 28 tysięcy dolarów. Instytut został otwarty w 1933 roku i nazwany na cześć jego założyciela –  Instytut Patologiczny imienia doktora Flataua. W ramach Instytutu działały oddziały: biologii i terapii, anatomii patologicznej oraz chemii i bakteriologii. Niemniej jednak placówka musiała stale szukać funduszy na swoje funkcjonowanie.

II wojna światowa i powojenna odbudowa

Wybuch II wojny światowej katastrofalnie wpłynął na funkcjonowanie szpitala. Praktycznie w pierwszych dniach wojny większość personelu medycznego została wezwana do wojska. A bombardowania Warszawy całkowicie zniszczyły korpus chirurgiczny i wszystkie sale operacyjne. Uszkodzenia odniosły także inne oddziały szpitala.

Placówka medyczna przekwalifikowała się do szpitala frontowego. Na początku okupacji niemieckiej stolicy Polski w szpitalu przebywało co najmniej 5 tysięcy rannych żołnierzy i cywilów.

Niemieckie władze okupacyjne wydały zarządzenie, zgodnie z którym placówka medyczna przeszła w zarząd gminy żydowskiej i w związku z tym mogła przyjmować tylko Żydów. Wszystkich pacjentów, którzy nie byli Żydami, zmusili do opuszczenia szpitala i przewieźli do Szpitala Starozakonnych przedstawicieli społeczności żydowskiej.

W rezultacie placówka medyczna była przepełniona, a pacjentów umieszczano nawet na podłogach i strychach. Sytuacji dobrze nie sprzyjała również epidemia tyfusu. Okres od 1939 do 1941 roku uważany jest za najbardziej tragiczny i skomplikowany w historii szpitala. Funkcjonowała bez prądu, gazu i wody. Na oddziałach było stale zimno, a do tego były przepełnione.

W lutym 1941 Szpital Starozakonnych przeniesiono do getta warszawskiego, gdzie działał do 1943. W getcie grupa żydowskich lekarzy prowadziła badania nad głodem. Następnie wyniki badań opublikowano w książce „Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942”.

Do dawnej siedziby Szpitala Starozakonnych przeniesiono szpital św. Ducha. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w lipcu 1941 placówkę medyczną przekształcono w szpital wojskowy.

Po zakończeniu II wojny światowej szpital św. Ducha ponownie przeniósł się do budynku przychodni. Następnie placówkę medyczną przemianowano na Szpital Miejski nr 1. W latach 50. do placówki przeniesiono również Szpital Wolski.

More from author

Najskuteczniejsza metoda usuwania niechcianego owłosienia: co warszawiacy powinni wiedzieć o depilacji laserowej?

Jednym ze skutecznych i nowych sposobów usuwania niechcianego owłosienia jest depilacja laserowa. To innowacyjna metoda walki z niechcianym owłosieniem, która ma szereg zalet. Świadczą...

Adolf Suligowski — znany warszawski prawnik XIX wieku

Adolf Suligowski był znanym prawnikiem, który budował polskie środowisko prawnicze początku XX wieku Rzeczypospolitej Polskiej na początku XIX wieku. Za odczytanie przysięgi sądowej po...

Rewolucjonizowanie handlu za pomocą AI: Wewnątrz projektu ProfiMax

Świat handlu zawsze był owiany tajemnicą i postrzegany jako gra losowa, w której tylko nieliczni mogą odnieść sukces. Jednak wraz z postępem technologicznym i...
.,.,.,.